︎

News    Work     About    Contact    Shop       


Aghaidh-bhùtha Chair Ceann Tulaich

English

Tha am pròiseact seo co-dhèanta de phlaosgadh cùramach, ath-stèidheachadh agus ath-shuidheachadh leth-phàirteach air aghaidh-bhùtha agus taobh a-staigh Bhictòrianach am broinn teanamaint eachdraidheil. Leis gun deach a rùisgte roimhe agus uidheamaichte a-rithist anns na 1970an, bha an t-aonad ann an droch staid agus falamh. Bha an cliant ag iarraidh na teanantachd aca a chleachdadh gus uaisleachd an teanamaint a dh’ath-stèidheachadh, agus a bhith a’ stiùireadh leasachain sràide an sgìre robach Townhead ann an Cair Cheann Tulaich.

Chaidh ròsan siomail tùsail, sgolbaichean, branndairean gaothranachd sgeadachail neo-chòmhdaichte os cionn siomalan crochte, agus chaidh clàr-bùtha mòr a thoirt air falbh a nochd na bha air fhàgail den bheulaibh bhunasach. Tron a bhith a’ sgrùdadh is a’ rannsachadh na bha maireann, dh’ullaich sinn dealbhan airson ath-shuidheachaidh de phròifilean fhiodh mhòlltaichte a bha a dhìth. Chaidh am brìghealachd ath-shuidhichte a dh’amalachadh ann an dòigh co-chòrdach le eòlaichean glèidhteachais Timber & Lime.

Taobh a-staigh thugar an caractar Bhictòrianach air ais dhan aonad, chaillte nuair a dhèanadh an iompachdainn roimhe, le lìnig ‘teanga is gròb’ tùsail aisigte no ath-shuidhichte far an robh a dhìth, còmhla ri clàran-ùrlair ghuthais ath-bhuannaichte agus obair-sglàib air a càradh. Chaidh uinneag-shaise ùr, a’ coimhead a-mach air a’ chùirt-cùil, a stàladh co-fhreagairt air an dealbhachadh tùsail, a chaidh a thomhas bho na bha air fhàgail aig na toglaichean ri taobh.
SC569889 BAILLIE BAILLIE ARCHITECTURE LTD