︎

News    Work     About    Contact    Shop       


Ath-stèidheachadh Flat Bhictòrianaich, Glaschu

English

Bha am flat annasach seo ann an Glaschu air mì-chùram fhulang, agus bha e ann an droch stàid mus deach sinne an sàs. Bha e air a' mhòr chuid den charactar a bh' aige a chall - rùisgte agus ath-sgeadachadh truagh a dhèanamh air anns na 1980s, mar phàirt de dh'atharrachadh gu àite-còmhnaidh oileanach. Chuir sinn air dòigh càraidhean, a' toirt a-steach stuthan structurail, obair chloiche agus ath-stèidheachadh uinneagan, mus do thòisich sinn air ath-dhealbhachadh cruth-atharrachail.

'S e an fheallsanachd againn an toiseach, gach rud a b' urrainn dhuinn a ghlèidheadh, fhad 's a bha sinn a' rùsgadh breathan mì-fhreagarrach a chaidh a chur ris. Barrachd air sin, stèidhich sinn eileamaidean iarmadach, mar chagailt iarann mòlltaichte agus dorsan leth-gloinichte Bhictòrianaich. Chaidh uinneagan bhannach dhà-fhillte làmh-dhèanta a chur air ais far nach robh an fheadhainn tùsach ann fhathast. Chuirear panaileadh fiodha tradaiseanta ri seòmraichean feumachail, agus ghlanar gu cùramach na clàran-ùrlair ghiuthas Bhaltach tùsach mus deach cèir-sheillein nàdarra dorcha a chur orra. Thagh sinn pailead nan dath gus caractaran eadar-dhealaichte ach co-phàirteach a thoirt chun na seòmraichean, ag obair leis an t-solas tabhartach, fialach.
SC569889 BAILLIE BAILLIE ARCHITECTURE LTD