︎

News    Work     About    Contact    Shop       


Taigh air Sràid an Tànaiste

Cathair Ceann Tulaich


English

Tha làrach an taighe riochdmhoir seo na laighe taobh a-staigh raon-gléidhteachais meadhan Chair Ceann Tulaich. 'S iad taighean fa-leth agus barraidean beaga sa mhòr-chuid den nàbaidheachd. Taisbeanaidh na togalaichean measgachadh de stuthan-togalach agus meudan, ach tha feartan san chumantas aca, leithid tulchannan, cinn-shimileir agus pàtaranan feinistearachd thuiteamach. A' còmhnachadh làrach oisein iarmadach, ach faicsinneach, tha an dealbhadh againn na chàireadh mhisneachail san cho-theacsa, ach tha dlùth-aithne aige fhathast leis a nàbaidheachd.

'S e lorg annasach na làraich, ceumnach thairis air an oir dheis agus barra-chaol gu tuath, a dheachd gluasad sa phlana a tha ga ath-mhalairteachadh le cè-mheas an togalaich. Tha seo air a chleachdadh gus an slighe a-steach a chur an cèill, air a chumail ann am fosgladh domhain. Bhon trannsa inntrigidh, fosglaidh seòmraichean a dh'ionnsaigh garraidhean prìomhaideach a' coimhead a-mach gu deas. Tha seòmar-siudhe àirde dhùbailte, fosgailte gu mezzanine studaidh os a chionn, ag obair mar bhùthal eadar na mullaichean tilgte ceumnach. Tha trì seòmraichean cadail agus seòmar-mullaich mòr, deiseil airson iompachadh  san àm ri teachd, a' lìonadh an làir uachdraich.SC569889 BAILLIE BAILLIE ARCHITECTURE LTD